Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Lokal użytkowy, Trzebnica, ul. Milicka

Lokal użytkowy na sprzedaż Trzebnica (woj. Dolnośląskie), ul. Milicka

Lokalizacja:

Trzebnica, , ul. Milicka

Powierzchnia:

3707.00 m2

Cena:

7 000 000 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Dolnośląskie, Trzebnica, ul. Milicka
typ obiektu:
lokal użytkowy na sprzedaż
cena:
7 000 000 zł
piętro:
parter
powierzchnia:
3707.00 m2
numer ogłoszenia:
5888/3186/OOS
data dodania:
06-07-2018
data modyfikacji:
06-07-2018
jakość wypełnienia oferty:
52%

Szczegóły oferty

Zarząd Spółdzielni Rolniczo – Handlowej „Samopomoc Chłopska” w Trzebnicy ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Trzebnicy (55-100) przy ul. Milickiej 28 oznaczonej jako działka nr 15/4 AM-2 o powierzchni 1,54134 ha, obręb Trzebnica, gmina Trzebnica, powiat trzebnicki. Nieruchomość zabudowana jest budynkami handlowo – usługowo-magazynowymi o łącznej powierzchni użytkowej 3707 m2.

Cena wywoławcza wynosi 7.000.000,00 zł netto, słownie: siedem milionów PLN netto.

Warunkiem wzięcia pod uwagę oferty jest:

1.złożenie oferty w języku polskim w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na nieruchomość w Trzebnicy działka nr 15/4 AM-2” w siedzibie Spółdzielni Rolniczo – Handlowej „Samopomoc Chłopska” w Trzebnicy (55-100) przy ul. Św. Jadwigi 7 w terminie do 31 lipca 2018 roku godz. 14:00

2.wpłata wadium w wysokości 300.000,00 zł (słownie trzysta tysięcy PLN) do dnia 2 sierpnia 2018 roku na konto Spółdzielni Rolniczo – Handlowej „Samopomoc Chłopska” w Trzebnicy nr Zobacz kontakt46 1050 157 Zobacz kontakt5 1000 0022 9120 4101 ING Bank Śląski O/Trzebnica.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Spółdzielni Rolniczo – Handlowej „Samopomoc Chłopska” w Trzebnicy

Wniesione wadium:

- zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która przetarg wygra

- ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej

- zostanie zwrócona osobom, które nie wygrają przetargu w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, bez oprocentowania.

3. oferowana cena zakupu musi być co najmniej równa cenie wywoławczej.

Regulamin składania ofert:

Oferta wiążąca powinna zawierać:

a) Datę

b) Imię i nazwisko oferenta w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, nazwę, pod którą oferent prowadzi działalność

c) Adres zamieszkania lub siedzibę (nr telefonu, ewentualnie adres do korespondencji i adres e-mail)

d) Numer dowodu osobistego i nr PESEL w przypadku oferentów będących osobami fizycznymi

e) Numer REGON i NIP w przypadku składania oferty przez przedsiębiorcę

f) Oferowaną cenę netto w PLN

g) Dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych w celu zapłaty oferowanej ceny lub wskazania źródła finansowania

h) Zobowiązanie oferenta do zapłaty pełnej ceny nabycia nieruchomości najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży a w przypadku odroczonej płatności zobowiązanie Oferenta do przedstawienia gwarancji bankowej

i) Zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości

j) Oświadczenie oferenta o posiadaniu wiedzy na temat stanu prawnego i technicznego nieruchomości

k) Oświadczenie oferenta o związaniu ofertą przez okres od daty złożenia do dnia 15 grudnia 2018 roku

l) Oświadczenie oferenta o chęci skorzystania z art. 43 ust. 1 pkt 10 lub art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług

W przypadku złożenia dwóch ofert o tej samej cenie, która byłaby ceną najwyższą z oferowanych oferenci zostaną o tym fakcie powiadomieni a w osobnej licytacji ustnej nastąpi rozstrzygniecie przetargu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zakończenia przetargu bez wyboru oferty i bez podania przyczyny.

Przetarg nie podlega ustawie – Prawo zamówień publicznych.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Jerzym Ziębą tel. Zobacz kontakt713121940Kontakt:
Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa „Samopomoc Chłopska” w Trzebnicy
tel: Zobacz kontakt713121940
Zobacz kontaktsrhsch@op.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEBKontakt:
Numer telefonu: Zobacz kontakt713121940
Adres email: Zobacz kontaktsrhsch@op.pl

Oceń ofertę


0


23 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

telefon pokaż kontakt

Telefon: 713121940

Adres e-mail: srhsch@op.pl

Prześlij mi kopię e-maila

Powiadamiaj mnie o podobnych ofertach

Wyrażam zgodę na otrzymywanie elektronicznego biuletynu KRN.pl. oraz na przetwarzanie moich danych osobowych ( regulamin ) w celach marketingowych przez KRN media sp. z o.o.i spółki powiązane oraz partnerów handlowych.

 

 

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy