Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Lokal użytkowy, Tczew

Lokal użytkowy na sprzedaż Tczew (woj. Pomorskie)

Lokalizacja:

Tczew, , ul.

Powierzchnia:

11033.26 m2

Cena:

12 000 000 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Pomorskie, Tczew
typ obiektu:
lokal użytkowy na sprzedaż
cena:
12 000 000 zł
piętro:
2
powierzchnia:
11033.26 m2
numer ogłoszenia:
7434/3186/OOS
data dodania:
19-03-2020
data modyfikacji:
19-03-2020
jakość wypełnienia oferty:
52%

Szczegóły oferty

Syndyk masy upadłości

Admiral Boats S.A. w upadłości z siedzibą w BojanieOGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANYCH CZĘŚCI

PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI ADMIRAL BOATS S.A. W UPADŁOŚCIPrzedmiotem przetargu jest sprzedaż wymienionych w p. 1, p. 2 oraz p. 3 zorganizowanych części przedsiębiorstwa upadłej spółki Admiral Boats Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Bojanie, ul. Wybickiego 50, gmina Szemud, pow. wejherowski, woj. pomorskie, w rozumieniu art. 55š Kodeksu Cywilnego, szczegółowo opisanych w operacie szacunkowym „Wycena wartości przedsiębiorstwa Admiral Boats Spółka Akcyjna w upadłości (VI GUp 117/18), Gdańsk, październik 2018 roku” z dnia 23.10.2018 r. oraz w:

- „Wycenie wartości przedsiębiorstwa Admiral Boats Spółka Akcyjna w upadłości - uzupełnienie – zorganizowana część przedsiębiorstwa zlokalizowanego w Tczewie (VI GUp 117/18)” z dnia 20.12.2019 r.,

- „Wycenie wartości przedsiębiorstwa Admiral Boats Spółka Akcyjna w upadłości - uzupełnienie – zorganizowana część przedsiębiorstwa zlokalizowanego w Bojanie (VI GUp 117/18)” z dnia 20.12.2019 r.,

- „Wycenie wartości przedsiębiorstwa Admiral Boats Spółka Akcyjna w upadłości - uzupełnienie – zorganizowana część przedsiębiorstwa zlokalizowanego w Rąbie (VI GUp 117/18)” z dnia 20.12.2019 r.,

w skład których wchodzi tam opisany majątek, z zastrzeżeniami określonymi w operacie szacunkowym z dnia 23.10.2018 r., uzupełnieniach z dnia 20.12.2019 r. do wyceny oraz w regulaminie przetargu:1. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Admiral Boats S.A. w upadłości znajdująca się w Bojanie, ul. Wybickiego 50, gmina Szemud, pow. wejherowski, woj. pomorskie, zwana dalej jako ZCP BOJANO, w skład której wchodzi cały majątek związany z prowadzoną w tej lokalizacji działalnością, w szczególności:

- prawo własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bojano, gmina Szemud, pow. wejherowski, woj. pomorskie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka 34/24 o powierzchni 0,0374 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1W/ Zobacz kontakt00061168/7, także jako działka 34/26 o powierzchni 0,3470 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1W/ Zobacz kontakt00094993/9 oraz jako działka 34/28 o powierzchni 0,2205 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1W/ Zobacz kontakt00095834/4, zabudowanych budynkiem produkcyjnym o pow. użytkowej 2.230,30 m2 oraz budynkiem biurowym o pow. użytkowej 204,60 m2,

- maszyny, urządzenia, środki techniczne oraz wartości niematerialne i prawne zlokalizowane w Bojanie,

- dokumentacja techniczna budynków, budowli i urządzeń,

- powstałe po dniu ogłoszenia upadłości zobowiązania z tytułu udzielonej gwarancji, związane ze sprzedażą dokonaną przed datą zawarcia aktu notarialnego sprzedaży przedsiębiorstwa (o ile będzie miało to miejsce),

- prawa i obowiązki wynikające z tytułu umów handlowych, zamówień i zleceń zewnętrznych oraz wykonywanych na ich podstawie zleceń produkcyjnych, zawartych bądź przyjętych do realizacji przed dniem wydania przedsiębiorstwa (o ile będzie miało to miejsce).2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Admiral Boats S.A. w upadłości znajdująca się w Tczewie, ul. Czatkowska 2a, Miasto Tczew, pow. tczewski, woj. pomorskie, zwana dalej jako ZCP TCZEW, w skład której wchodzi cały majątek związany z prowadzoną w tej lokalizacji działalnością, w szczególności:

- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i prawo własności znajdujących się na nich budynków i budowli, położonych w Tczewie, Miasto Tczew, pow. tczewski, woj. pomorskie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 169 o powierzchni 4,7748 ha oraz działki 209 o powierzchni 0,1597 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta GD1T/ Zobacz kontakt00019087/4, a także działka 463 o powierzchni 2,9651 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1T/ Zobacz kontakt00007832/5 oraz działka 464/16 o powierzchni 1,4044 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1T/ Zobacz kontakt00051715/2, zabudowanych budynkami produkcyjnymi, magazynowymi i budynkiem biurowym o łącznej pow. użytkowej 11.033,26 m2,

- maszyny, urządzenia, środki techniczne oraz wartości niematerialne i prawne zlokalizowane w Tczewie,

- dokumentacja techniczna budynków, budowli i urządzeń,

- umowy o pracę z pracownikami wraz z dokumentacją finansowo kadrową dotyczącą tych pracowników (o ile będzie miało to miejsce),

- powstałe po dniu ogłoszenia upadłości zobowiązania z tytułu udzielonej gwarancji, związane ze sprzedażą dokonaną przed datą zawarcia aktu notarialnego sprzedaży przedsiębiorstwa (o ile będzie miało to miejsce),

- prawa i obowiązki wynikające z tytułu umów handlowych, zamówień i zleceń zewnętrznych oraz wykonywanych na ich podstawie zleceń produkcyjnych, zawartych bądź przyjętych do realizacji przed dniem wydania przedsiębiorstwa (o ile będzie miało to miejsce).3. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Admiral Boats S.A. w upadłości znajdująca się w Rąbie, gmina Przodkowo, pow. kartuski, woj. pomorskie, zwana dalej jako ZCP RĄB, w skład której wchodzi cały majątek związany z prowadzoną w tej lokalizacji działalnością, w szczególności:

- prawo własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Rąb, gmina Przodkowo, pow. kartuski, woj. pomorskie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka 245/10 o powierzchni 0,5300 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1R/ Zobacz kontakt00016948/5 oraz jako działka 242/4 o powierzchni 0,1700 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1R/ Zobacz kontakt00017180/0, zabudowanych budynkiem produkcyjnym z częścią biurową oraz budynkiem mieszkalno-garażowym o łącznej pow. użytkowej 1 725,76 m2,

- maszyny, urządzenia, środki techniczne oraz wartości niematerialne i prawne zlokalizowane w Rąbie,

- dokumentacja techniczna budynków, budowli i urządzeń,

- powstałe po dniu ogłoszenia upadłości zobowiązania z tytułu udzielonej gwarancji, związane ze sprzedażą dokonaną przed datą zawarcia aktu notarialnego sprzedaży przedsiębiorstwa (o ile będzie miało to miejsce),

- prawa i obowiązki wynikające z tytułu umów handlowych, zamówień i zleceń zewnętrznych oraz wykonywanych na ich podstawie zleceń produkcyjnych, zawartych bądź przyjętych do realizacji przed dniem wydania przedsiębiorstwa (o ile będzie miało to miejsce).Sprzedaż każdej ze zorganizowanych części przedsiębiorstwa następuje z wyłączeniem na podstawie art. 55Â2 Kodeksu Cywilnego oraz przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2013 Prawo upadłościowe:

- zobowiązań upadłego oraz zobowiązań zaciągniętych przez syndyka innych, niż wyszczególnione odpowiednio w pkt. 1.1d, 1.1e, 1.2e, 1.2f, 1.3d, 1.3e art. 2 regulaminu,

- wierzytelności innych, niż wynikające z kwot zatrzymanych z tytułu zobowiązań gwarancyjnych powstałych po dacie ogłoszenia upadłości (o ile będzie miało to miejsce),

- środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych,

- innych środków pieniężnych,

- licencji na oprogramowanie sieciowe, finansowo-kadrowe, oprogramowanie wspomagające projektowanie i zarządzanie, a także zestawów komputerowych/ serwerów z danymi księgowymi i kadrowymi oraz wyposażenia serwerowni wraz z urządzeniami,

- ksiąg handlowych, zbiorów archiwalnych dokumentów, w tym pozostałej dokumentacji pracowniczej,

- produkcji w toku i wyrobów gotowych, rozliczonych zgodnie z art. 12 regulaminu przetargu (o ile będzie miało to miejsce).Przetarg może odbywać się w trybie sprzedaży oferentowi pakietu, obejmującego sprzedaż wszystkich trzech zorganizowanych części przedsiębiorstwa, dalej określanym jako tryb PAKIET, bądź w trybie sprzedaży poszczególnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa, wielu bądź jednemu oferentowi, dalej określanemu jako tryb ZCP, na warunkach określonych w regulaminie przetargu.W trybie PAKIET cena wywoławcza za nabycie pakietu wszystkich 3 (trzech) ZCP, wymienionych w art. 2 Regulaminu Przetargu wynosi:

12 000 000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów 00/100 złotych)W trybie ZCP cena wywoławcza za nabycie pojedynczej ZCP spośród wymienionych w art. 2 ust. 1 Regulaminu Przetargu wynosi:

- zorganizowana część przedsiębiorstwa w Bojanie (ZCP BOJANO)

4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony 00/100 złotych)

- zorganizowana część przedsiębiorstwa w Tczewie (ZCP TCZEW)

7 600 000,00 PLN (słownie: siedem milionów sześćset tysięcy 00/100 złotych)

- zorganizowana część przedsiębiorstwa w Rąbie (ZCP RĄB)

1 600 000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset tysięcy 00/100 złotych).Podane ceny wywoławcze stanowią wartość netto przedmiotu sprzedaży i nie obejmują ewentualnego podatku od towarów i usług.Pisemne oferty winny być składane w zapieczętowanych kopertach do dnia 08.05.2020 r. osobiście w biurze podawczym sądu lub przesłane pocztą (decyduje data wpływu przesyłki do sądu) na adres: Sędzia Komisarz Jacek Werengowski Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy ul. Piekarnicza 10, 80-169 Gdańsk (sygn. akt VI GUp 117/18)

- w przypadku składania oferty w trybie nabycia pakietu ZCP – z dopiskiem w kolorze czerwonym Admiral Boats – oferta na przetarg w dniu 12.05.2020 r. – zorganizowana część przedsiębiorstwa – tryb PAKIET

- w przypadku składania oferty w trybie nabycia poszczególnych ZCP - z dopiskiem w kolorze czerwonym Admiral Boats - oferta na przetarg w dniu 12.05.2020 r. – zorganizowana część przedsiębiorstwa – tryb ZCP - ZCP… (wstawiając odpowiednie oznaczenie ZCP, na którą składana jest oferta, a w przypadku składania oferty na więcej niż jedna ZCP, wymienienie kolejnych ZCP, których dotyczy oferta).Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na rachunek bankowy Admiral Boats S.A. w upadłości o numerze Zobacz kontakt87 1160 220 Zobacz kontakt2 0000 0003 5377 7250 wadium:

- w przypadku składania ofert na pakiet ZCP (tryb PAKIET) w kwocie 1 200 000,00 PLN

- w przypadku składania ofert na poszczególne ZCP (tryb ZCP)

- ZCP BOJANO w kwocie 400 000,00 PLN

- ZCP TCZEW w kwocie 760 000,00 PLN

- ZCP Rąb w kwocie 160 000,00 PLN

odpowiednio z dopiskiem „Admiral Boats – przetarg w dniu 12.05.2020 r. – PAKIET” lub „Admiral Boats – przetarg w dniu 12.05.2020r. – ZCP - ZCP…” (wstawiając odpowiednie oznaczenie ZCP, na którą wpłacane jest wadium, a w przypadku składania oferty na więcej niż jedną ZCP, wymienienie kolejnych ZCP, na które wpłacane są wadia) najpóźniej do dnia 08.05.2020 r., przy czym za datę wpłaty przyjmowana jest data uznania wyżej wymienionego rachunku bankowego.Szczegółowe informacje dotyczące warunków i przedmiotu przetargu zawarte są w regulaminie przetargu oraz operacie szacunkowym „Wycena wartości przedsiębiorstwa Admiral Boats Spółka Akcyjna w upadłości (VI GUp 117/18), Gdańsk, październik 2018 roku” z dnia 23.10.2018 r., a także uzupełnieniach wyceny z dnia 20.12.2019 r., z którymi można zapoznać się w Biurze Syndyka, ul. Zastawna 31, 83-000 Pruszcz Gdański oraz w Sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10 w godzinach urzędowania. Informacje o przetargu są udzielane również pod numerami telefonicznymi + Zobacz kontakt48 531 884 222, + Zobacz kontakt48 697 979 150 oraz +48 (58) 692 02 60.Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.Kontakt:
Syndyk Janusz Łepkowski
tel: Zobacz kontakt058/692-02-60
Zobacz kontaktalicja.kurzacz@syndyk-lepkowski.com.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEBKontakt:
Numer telefonu: Zobacz kontakt058/692-02-60
Adres email: Zobacz kontaktalicja.kurzacz@syndyk-lepkowski.com.pl

Oceń ofertę


0


12 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Super Oferta

Lokal użytkowy

Lokal użytkowy

Węgrzce, ul. Warszawska 
Super oferta: / poprzednia następna

 

 

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy

);