Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Lokal użytkowy, Elbląg, ul. F. Stefczyka

Lokal użytkowy na sprzedaż Elbląg (woj. Warmińsko-Mazurskie), ul. F. Stefczyka

Lokalizacja:

Elbląg, , ul. F. Stefczyka

Powierzchnia:

1975.00 m2

Cena:

informacje w biurze sprzedaży

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Warmińsko-Mazurskie, Elbląg, ul. F. Stefczyka
typ obiektu:
lokal użytkowy na sprzedaż
cena:
informacje w biurze sprzedaży
powierzchnia:
1975.00 m2
numer ogłoszenia:

data dodania:
22-04-2021
data modyfikacji:
22-04-2021
jakość wypełnienia oferty:
52%

Szczegóły oferty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
ORLEN Południe spółka akcyjna w Trzebini (32-540) przy ul. Fabrycznej 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Zobacz kontakt0000125856,NIP Zobacz kontakt628-00-00-977, REGON, Zobacz kontakt272696025, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 85 373 180,00 zł (opłacony w całości), BDO Zobacz kontakt000007910, niniejszym, jako organizator przetargu, ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości lub użytkowania wieczystego na warunkach opisanych poniżej.

Przedmiot przetargu

ELBLĄG UL. F. STEFCZYKA 7-8

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
•ADRES:ELBLĄG, UL. F. STEFCZYKA 7-8
•POWIERZCHNIA 0.1975 ha
•NR. EWID, DZIAŁEK 451, 458, 452
•OBRĘB 16
•PRZEDMIOT: NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA
•STOPIEŃ ZABUDOWANIA NIERUCHOMOŚCI BUDYNKI ADMINISTRACYJNO BIUROWE, MAGAZYNOWO - GOSPODARCZE
•ODLEGŁOŚĆ OD CENTRUM MIASTA 1,3 km
•SĄSIEDZTWO NIERUCHOMOŚCI: II - III KONDYGNACYJNA ZABUDOWA MIESZKANIOWA, DWORZEC PKS, CENTRUM HANDLOWE, SZKOŁA ZAWODOWA
•TYTUŁ PRAWNY: UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
•WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI: 909.000,00 zł

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
SIECI ZLOKALIZOWANE W POBLIŻU NIERUCHOMOŚCI LUB W JEJ OBRĘBIE
•SIEĆ WODOCIĄGOWA: TAK
•KANALIZACJA SANITARNA: TAK
•SIEĆ ENERGETYCZNA: TAK
•KANALIZACJA DESZCZOWA: TAK - W ULICY OGRODOWEJ
•SIEĆ CIEPŁOWNICZA: TAK
•SIEĆ GAZOWA: TAK

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE STUDIUM:
•UCHWAŁA:XXVI/580/2010
•OBSZAR ELEMENTARNY: C - 9 UM - STREFA ŚRÓDMIEJSKA TERENY ZLOKALIZOWANE W OBSZARACH WYMAGAJĄCYCH REWITALIZACJI
•PODSTAWOWE PRZEZNACZENIE DLA OBSZARÓW ELEMENTARNYCH: ZABUDOWA MIESZKANIOWA O CHARAKTERZE ŚRÓDMIEJSKIM, ZABUDOWA USŁUGOWA.

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE MPZP:
•UCHWAŁA: X/200/2003
•OBSZAR ELEMENTARNY: 27 UC -TERENY USŁUG KOMERCYJNYCH / 28.5 MN - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
•PODSTAWOWE PRZEZNACZENIE DLA OBSZARÓW ELEMENTARNYCH: OBIEKTY USŁUGOWE, URZĄDZENIA POMOCNICZE, PRARKINGI I GARAŻE, URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZIELEŃ

WSPÓŁCZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE ZABUDOWĘ:
•BRAK UJĘTYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW W ZAPISACH MIEJSCOWEGO PLANU
•FORMA BUDYNKU POWINNA SPEŁNIAĆ WYMOGI DOBREGO SĄSIEDZTWA

Wszelkie informacje związane z niniejszym ogłoszeniem można uzyskać pod numerami telefonów: +48 24 201 00 89 oraz 669 330 060 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Pytania można również kierować drogą mailową na adres: Zobacz kontaktnieruchomosci.poludnie@orlen.pl

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki w Trzebini przy ul. Fabrycznej 22. Pisemne oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w zamkniętych kopertach należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście minimum 7 dni od daty publikacji na adres:

ORLEN Południe Spółka Akcyjna, ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia
Dział: Zarządzanie Majątkiem Nieprodukcyjnym

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia oferty uznawana będzie data doręczenia oferty pod wyżej wskazany adresem, nie później niż 17.05.2021r.

ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu jak i samego ogłoszenia w każdym czasie bez konieczności podania przyczyn, jak również unieważnienia przetargu w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn lub zamknięcia przetargu bez przyjęcia którejkolwiek z ofert.

Szczegółowe warunki przetargu są udostępnione na stronie: https://www.orlenpoludnie.pl/PL/OFirmie/Strony/Przetargi.aspx

Oceń ofertę


0


71 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

 

 

Super Oferta

Dom na sprzedaż Płaza (woj....

Dom na sprzedaż Płaza (woj....

Płaza (woj. Małopolskie) 
Super oferta: / poprzednia następna

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

 

 

Deweloperzy

);