Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Garaże, Śrem

Garaże na sprzedaż Śrem (woj. Dolnośląskie)

Lokalizacja:

Śrem, , ul.

Powierzchnia:

627.00 m2

Cena:

28 000 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Dolnośląskie, Śrem
typ obiektu:
garaż na sprzedaż
cena:
28 000 zł
powierzchnia:
627.00 m2
numer ogłoszenia:
lc-00000465
data dodania:
19-12-2019
data modyfikacji:
09-01-2020
jakość wypełnienia oferty:
86%

Szczegóły oferty


Urząd Miejski w Śremie, Pl.20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. Zobacz kontakt61 28 35 225; GG 3371603; mail: Zobacz kontakturzad@srem.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

BURMISTRZ ŚREMU OGŁASZA
pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Wiosny Ludów
numer geodezyjny
powierzchnia
numer KW
cena wywoławcza
/netto/
wadium
2050
627 m2
PO1M/ Zobacz kontakt00009280/0
2
8 000,00 zł
5 000,00 zł

1. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na działce usytuowane są tymczasowe obiekty budowlane (garaże blaszane), które nie stanowią składowej gruntu, a tym samym nie są przedmiotem sprzedaży. Wymieniony wyżej grunt objęty jest umową dzierżawy. W związku z tym, że dzierżawca nie żyje, ustalenie osoby, której przysługiwać będą prawa
z umowy dzierżawy nastąpi w postępowaniu spadkowym. Gmina Śrem nie odpowiada za wady zbywanej nieruchomości, tj. za nieujawniony
w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej przebieg podziemnej infrastruktury lub przebieg niezgodny z naniesieniami na mapach zasadniczych.
2. Warunki sprzedaży:
• Nabywca poniesie wszelkie koszty zawarcia umowy;
• Koszty okazania granic lub wznowienia punktów granicznych obciążają nabywcę;
3. Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie, Plac 20 Października 1, pokój nr 24, II piętro.
4. Warunki przetargu:
• W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium /5 000,00 zł/ pod tytułem: „przetarg – ul. Wiosny Ludów” na rachunek Urzędu Miejskiego
w Śremie prowadzony przez SBL Śrem nr: Zobacz kontakt95 9084 000 Zobacz kontakt3 2102 0013 0521 0008 w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r. (za skuteczną datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania na rachunku bankowym urzędu).
• Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające zdolność do reprezentacji innych osób, (pełnomocnictwo);
• Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy;
• Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu, przy czym nie może być ono niższe niż 1 % ceny wywoławczej,
po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych w górę;
• Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe;
• Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni
od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się nabywcy wyłonionego
w przetargu od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie skutkować będzie przepadkiem wpłaconego wadium na rzecz Gminy;
• Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.
5. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Śremie,
na stronie internetowej: www.srem.pl (BIP) oraz w prasie internetowej: www.monitorurzedowy.pl, www.otoprzetargi.pl
6. Dodatkowych informacji na temat trybu, zasad i warunków przetargu udzielają pracownicy Zespołu Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Śremie
w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr Zobacz kontakt61 28 47 134.
Ogłoszenie wywieszono dnia. ..... …..….………. 2019 r.
Zdjęto dnia. ..... ……………….. 2020 r.

Oceń ofertę


0


81 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Super Oferta

Osiedle pod Pomnikiem

Osiedle pod Pomnikiem

Wieliczka, ul. Winnicka 
Super oferta: / poprzednia następna

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Grzegorz Cymmerman Trader

Grzegorz Cymmerman Trader

02-776 Warszawa, Wasilkowskiego 1A lok. 10

telefon pokaż kontakt

Telefon: 607 111 400

Adres e-mail: grzegorz_cymmerman@op.pl

Strona www: www.trader.oferty.net

Prześlij mi kopię e-maila

Powiadamiaj mnie o podobnych ofertach

Wyrażam zgodę na otrzymywanie elektronicznego biuletynu KRN.pl. oraz na przetwarzanie moich danych osobowych ( regulamin ) w celach marketingowych przez KRN media sp. z o.o.i spółki powiązane oraz partnerów handlowych.

 

 

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy

);