Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Działki, Sowia Wola

Działki na sprzedaż Sowia Wola (woj. Mazowieckie)

Lokalizacja:

Sowia Wola, , ul.

Powierzchnia:

800 m2

Cena:

90 000 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Mazowieckie, Sowia Wola
typ obiektu:
działka na sprzedaż
cena:
90 000 zł
powierzchnia:
800 m2
numer ogłoszenia:
10884/3376/OGS
data dodania:
11-01-2020
data modyfikacji:
01-06-2020
jakość wypełnienia oferty:
86%

Szczegóły oferty

Do sprzedania kilka działek budowanych po ok. 800 m2 każda.

Prezentowana działka położona w linii działek z przeznaczeniem na zabudowę jednorodzinną lub bliźniaczą.
Druga linia zabudowy.

Sąsiedztwo lasu czyni działkę atrakcyjną pod względem wypoczynku.
Bliskość drogi 579 ruchu stwarza dobre warunki komunikacyjne. Dojazd do Warszawy ok. 30 km.

Działka położona w przy drodze asfaltowej.
W pobliżu działki media miejskie.
W niedalekiej odległości są sklepy, przychodnia zdrowia, stomatolog, apteka, szkoła podstawowa.

Działka posiada plan zagospodarowania przestrzennego
1. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej, oznaczonego w planie MN ustala się podstawowe przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się lokalizację:
1. nieuciążliwych: usług i rzemiosła usługowego,
2. budynków gospodarczych,
3. sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
4. dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi obszaru, warunkiem dopuszczenia jest nie większy niż 40% udział funkcji dopuszczalnych w wykorzystaniu powierzchni całkowitej budynku lub budynków możliwych do wzniesienia na działce.
3. Plan ustala następujące zasady zagospodarowania na terenach mieszkaniowych:
1. istniejąca zabudowa mieszkaniowa i usługowa może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie wyłącznie według zasad ustalonych w planie,
2. dla terenów oznaczonych w planie symbolem MN ustala się typ zabudowy jednorodzinnej w formie budynków wolnostojących i/lub bliźniaczych,
3. powierzchnia biologicznie czynna działki nie powinna być mniejsza niż 70%,
4. nieprzekraczalna wysokość zabudowy powinna wynosić 2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe /z możliwością podpiwniczenia o wysokości do 1,5 m nad poziom terenu/, ustala się dachy o spadku 20o - 60o, wysokość kalenicy ok.11 m w budynkach o wysokości 2 kondygnacji naziemnych z poddaszem użytkowym,
5. wielkość nowotworzonej działki powinna wynosić min.1200 m2 na każdy jeden dom mieszkalny jednorodzinny wolnostojący oraz min.800 m2 na każdy budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej i min.800 m2 dla działek podłączonych do kanalizacji,
6. ustalonych norm wielkości nie stosuje się do działek wydzielonych przed wejściem w życie niniejszego planu,
7. nieprzekraczalne linie zabudowy 5 m od linii rozgraniczających ulic /z zastrzeżeniem pkt. 8/ oraz nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu,
8. dla dróg powiatowych odległość linii zabudowy od krawędzi jezdni powinna być nie mniejsza niż:
8.0 m na terenie zabudowy 20.0 m poza terenem zabudowy, dla drogi krajowej - nieprzekraczalna odległość linii zabudowy 20 m od linii rozgraniczających drogi a dla drogi wojewódzkiej - 20 m od krawędzi jezdni / przy uzupełnieniach istniejącej zabudowy dopuszcza się zbliżenie linii zabudowy ale nie bliżej niż 8 m od krawędzi jezdni/,
9. obowiązuje zakaz podziału gruntów w sposób powodujący wydzielenie działki z bezpośrednim zjazdem z drogi krajowej i wojewódzkiej /obsługa terenu drogami lokalnymi lub dojazdowymi/,
10. architektura budynków powinna harmonizować z otoczeniem i krajobrazem; zaleca się ujednolicenie formy i detalu architektonicznego w poszczególnych realizowanych całościowo zespołach zabudowy,
11. dla obszarów zdrenowanych ustala się obowiązek uzgadniania projektów budowlanych z zarządcą urządzeń melioracyjnych,
12. ustalenia dotyczące ochrony stanowisk archeologicznych wg §22,
13. w zasięgu oddziaływania akustycznego dróg krajowych zaleca się sytuowanie zabudowy usługowej,
14. §52 stosuje się odpowiednio,
15. nie dopuszcza się lokalizacji masztów i urządzeń telefonii komórkowej.


Treść ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KCJeżeli nie udało się znaleźć oferty spełniającej kryteria, zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z naszymi doradcami.

Nie wszystkie nasze oferty widoczne są w internecie.

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEBKontakt:
Numer telefonu: Zobacz kontakt222944307
Adres email: Zobacz kontaktpawlowska@reals.pl
Numer licencji pośrednika: 20142

Oceń ofertę


0


39 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Super Oferta

Lokal użytkowy
Inwestycja Citi Yes

Lokal użytkowy

Węgrzce, ul. Warszawska 

Inwestycja Citi Yes

Kraków, Czyżyny, ul. Nowohucka 
Super oferta: / poprzednia następna

 

 

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy

);