Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Działki, Unisław Śląski

Działki na wynajem Unisław Śląski (woj. Dolnośląskie)

Lokalizacja:

Unisław Śląski, , ul.

Powierzchnia:

8699 m2

Cena:

71 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Dolnośląskie, Unisław Śląski
typ obiektu:
działka na wynajem
cena:
71 zł
powierzchnia:
8699 m2
numer ogłoszenia:
1436/3186/OGW
data dodania:
06-07-2018
data modyfikacji:
06-07-2018
jakość wypełnienia oferty:
86%

Szczegóły oferty

BURMISTRZ MIEROSZOWA

58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas oznaczony do lat 3nieruchomości gruntowej rolnej, stanowiącej własność Gminy Mieroszów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:

- nr 14 o powierzchni 0,4700 ha, sklasyfikowanej jako PsIV-0,33 ha, PsV-0,10 ha, PsVI-0,04 ha, położonej w obrębie Unisław Ślaski, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/ Zobacz kontakt00076486/2;

- nr 31 o powierzchni 0,2433 ha, sklasyfikowanej jako ŁIV-0,2322 ha, PsIV-0,0111 ha, położonej w obrębie Unisław Ślaski, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/ Zobacz kontakt00077330/1;

- nr 32 o powierzchni 0,1566 ha, sklasyfikowanej jako ŁIV położonej w obrębie Unisław Ślaski, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/ Zobacz kontakt00077084/1.

Nieruchomości nie posiadają obciążeń na rzecz osób trzecich.

Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań.CENA WYWOŁAWCZA STAWKI CZYNSZU − 71,24 zł/ rok

Wadium − 71,24 złPostąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy, dla wartości poniżej dziewięćdziesięciu groszy.

Czynsz za dzierżawę gruntów jest płatny w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy na rachunek nr Zobacz kontakt50 8595 000 Zobacz kontakt1 0021 8115 2000 0010 Gminy Mieroszów w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze.

Zasady aktualizacji opłat - corocznie na podstawie zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia stawek wywoławczych czynszu za dzierżawę gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze, stanowiących własność Gminy Mieroszów na dany rok.

Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany jest do uiszczania dodatkowo podatku do nieruchomości, naliczanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt dzierżawcy.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2018 r. o godzinie 13:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1. Wpłacenie wadium w gotówce (lub przelewem), na konto Gminy Mieroszów nr Zobacz kontakt07 8395 0001 Zobacz kontakt0021 8115 2000 0008 w Banku Spółdzielczym, nie później niż do dnia 13 sierpnia 2018 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu).

2. Przedłożenie komisji przetargowej, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem przetargu:

- dowodu wniesienia wadium przez uczestnika przetargu;

- dowodu tożsamości;

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

- aktualnych zaświadczeń, wydanych nie później niż trzy miesiące przed datą rozpoczęcia przetargu tj. zaświadczenia z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. o niezaleganiu w płatności czynszu za wydzierżawiane lub wynajmowane nieruchomości oraz zaświadczenia Burmistrza Mieroszowa o nie zaleganiu w płatności podatków i opłat lokalnych;

- uzupełnionego oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o zapoznaniu się z warunkami i regulaminem przetargu organizowanego przez Burmistrza Mieroszowa.

Informacje dodatkowe:

- Wzywa się zainteresowanych dzierżawą do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z mpzp. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń;

- Wadium wniesione przez kandydata na dzierżawcę nie podlega zwrotowi i jest zaliczone na poczet ustalonych w przetargu opłat czynszowych;

- Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia uczestnika przetargu, który przetarg wygra od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu;

- Uchylenie się kandydata na dzierżawcę nieruchomości od zawarcia umowy dzierżawy powoduje przepadek wpłaconego wadium, a nieruchomość jest ponownie wystawiana na przetarg;

- Wadium podlega zwrotowi uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie – II piętro, pokój nr 8 lub telefonicznie pod numerem Zobacz kontakt74 84 94 315.


Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Mieroszów
tel: Zobacz kontakt74 84 94 315
Zobacz kontakturzad@mieroszow.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEBKontakt:
Numer telefonu: Zobacz kontakt74 84 94 315
Adres email: Zobacz kontakturzad@mieroszow.pl

Oceń ofertę


0


18 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

telefon pokaż kontakt

Telefon: 74 84 94 315

Adres e-mail: urzad@mieroszow.pl

Prześlij mi kopię e-maila

Powiadamiaj mnie o podobnych ofertach

Wyrażam zgodę na otrzymywanie elektronicznego biuletynu KRN.pl. oraz na przetwarzanie moich danych osobowych ( regulamin ) w celach marketingowych przez KRN media sp. z o.o.i spółki powiązane oraz partnerów handlowych.

 

 

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna najmu

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy