Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Działki, Stary Borek

Działki na sprzedaż Stary Borek (woj. Zachodniopomorskie)

Lokalizacja:

Stary Borek, , ul.

Powierzchnia:

7571 m2

Cena:

757 100 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Zachodniopomorskie, Stary Borek
typ obiektu:
działka na sprzedaż
cena:
757 100 zł
powierzchnia:
7571 m2
numer ogłoszenia:
21618
data dodania:
20-03-2018
data modyfikacji:
26-01-2021
jakość wypełnienia oferty:
86%

Szczegóły oferty

Działka gruntu o pow. 7571 m2, niezabudowana, przeznaczona w całości pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem usług nieuciążliwych
Lokalizacja:
Stary Borek cicha i spokojna okolica z dogodnym dojazdem w pobliżu Grzybowa i w odległości ok. 3 km od morza.
Działka położona w kompleksie działek budowlanych, położona ok. 150 m od głównej drogi Stary Borek - Grzybowo.
Kształt działki prostokątny o wymiarach : ok. długość 211 m , szerokość 37 m.
uzbrojenie : woda przy działce
kanalizacja, gaz i prąd w ulicy głównej ok. 150 m od działki
Działka - grunt własność. Cena do negocjacji
Możliwość wydzielenia pod klienta mniejszej powierzchni min. 1.500 i sprzedaży
Istnieje możliwość nawiązania przez właścicielkę współpracy z inwestorem chcącym zrealizować na działce małe osiedle mieszkaniowe np. domki w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej itp.
Właścicielka daje grunt pod zabudowę, a inwestor buduje.
Rozliczenie za realizację i sprzedaż domków na warunkach do ustalenia.
Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem A10a MN/U i A10b MN/U obowiązują następujące ustalenia: 1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, garaż wbudowany, wolnostojący lub połączony z budynkiem gospodarczym; budynek usług i zabudowa gospodarczo-garażowa w tylnej części działki;
b) dopuszcza się lokalizację budynku usługowego jako wolnostojącego w głębi działki lub dobudowanego do budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy do 200 m2;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) linie zabudowy nieprzekraczalne 5,0 m, 10,0 m i 12,5 m od linii rozgraniczającej z drogą;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 25% powierzchni działki;
c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki 60%; d) wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego - do 2 kondygnacji (druga kondygnacja w stromym dachu), kalenica główna do 9,0 m; usługowego do 5,0 m; e) geometria dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 30o do 50o, kalenica główna o długości min. 50% długości dłuższej osi budynku i równoległa do niej; dla pozostałej zabudowy dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 20o do 35o; f) zabudowę garażową i gospodarczą, ogrodzenie działki oraz kolorystykę budynków i pokrycia dachowego (dachów stromych) należy wykonać zgodnie z 7 ustaleń planu miejscowego;
4) zasady ochrony środowiska i przyrody tereny zgodnie z rysunkiem planu miejscowego znajdują się w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie (PLB320010). Obowiązują warunki ochrony zgodnie z 9 ustaleń planu miejscowego;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków na części terenów zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, znajduje się strefa W III ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych, polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefa W III obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji odpowiedniego organu ds. ochrony zabytków. Obowiązują warunki ochrony zgodnie z 10 ustaleń planu miejscowego;
6) zasady ochrony według przepisów odrębnych jednostka znajduje się w obszarze oraz terenie górniczym Kołobrzeg II utworzonym dla złoża leczniczych wód mineralnych. Obowiązują warunki ochrony zgodnie z 9 ustaleń planu miejscowego; 7) zasady i warunki podziału nieruchomości zachowuje się istniejące wydzielenia działek z możliwością nowych wydzieleń i regulacją granic do parametrów określonych w 11 ustaleń planu miejscowego z uwzględnieniem zakazu wjazdu z drogi powiatowej; min. powierzchnia nowo wydzielanych działek 0,25 ha, min. szerokość frontu działek przyległych do drogi 35,0 m z których jest wjazd;
8) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) dojazd z przyległych istniejących dróg z tym, że należy poszerzyć istniejącą drogę (08KDW) o pas szerokości 5,0 m;
b) dążyć do zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych samochodów dla mieszkańców i korzystających z usług zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 15 ustaleń planu miejscowego;
9) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną podłączenie do istniejących sieci; dodatkowe zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 16 ustaleń planu miejscowego;
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.
Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różnic się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Kontakt do agenta:
Mirosław Dąbrowski
+ Zobacz kontakt48 94 35 319 Zobacz kontakt61
605 24 34
17
Zobacz kontaktmiroslaw.dabrowski@euro-dom.net

Oceń ofertę


0


220 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

 

 

Super Oferta

Dom na sprzedaż Płaza (woj....

Dom na sprzedaż Płaza (woj....

Płaza (woj. Małopolskie) 
Super oferta: / poprzednia następna

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

 

 

Deweloperzy

);