Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Działki, Żarki

Działki na sprzedaż Żarki (woj. Małopolskie)

Lokalizacja:

Żarki, , ul.

Powierzchnia:

4700 m2

Cena:

11 440 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Małopolskie, Żarki
typ obiektu:
działka na sprzedaż
cena:
11 440 zł
powierzchnia:
4700 m2
media:
gaz
numer ogłoszenia:
37799/3877/OGS
data dodania:
13-09-2019
data modyfikacji:
02-07-2021
jakość wypełnienia oferty:
96%

Szczegóły oferty

ostatnia szansa na zakup do licytacji (poniżej nikt nie przystąpił) taniej nie będzie proszę dzwonić Zobacz kontakt693380455 SYNDYK

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE OFERT:

Sporządzenie oferty, która winna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta Konkursowa - Sygn. akt – I GUp 462/18 i dostarczona lub wysłana listownie do dnia 15.06.2021r. na adres Biuro Syndyka Jakuba Taborskiego w Chrzanowie (32-500), ul. Sądowa 4B, przy czym za datę złożenia oferty nadanej w formie przesyłki listowej uważa się datę jej nadania w placówce pocztowej.

Otwarcie ofert i wybór oferenta odbędzie się 21.06.2021r., godz. 10:00, w biurze Syndyka.

Oferta pisemna powinna zawierać:
1.Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych) lub nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2.Oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy oferta w tym nr księgi wieczystej,
3.Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto),
4.Określenie sposobu zapłaty (zapłata gotówką lub finansowanie z kredytu bankowego),
5.Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży,
6.Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
7.Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia na zakup nieruchomości,
8.Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie jest:
a)Syndykiem lub Sędzią-Komisarzem,
b)Przedstawicielem upadłego,
c)Małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych pod listą a-b
---------------------------------------------------------
Konkurs ofert nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunków określonych postanowieniem. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu przetargowego. Zastrzega się termin czterech miesięcy do zawarcia umowy notarialnej, liczony od momentu wyboru oferenta. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte. Wydanie przedmiotu umowy nabywcy nastąpi w dniu podpisania umowy przenoszącej własność.

Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, jak również jego odwołanie bez podania przyczyn. Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Cena zbycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcia umowy sprzedaży, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku bankowego, istnieje możliwość finansowania nieruchomości z kredytu bankowego, zapłata ustalona zostanie w drodze procesu kredytowego z Syndykiem.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności, w tym opłaty notarialne, opłaty związane z wpisami w księgach wieczystych, podatki i inne ponosi nabywca. Kancelaria Notarialna obsługująca sprzedaż zostanie wskazana przez Syndyka.

Oferent który wygra konkurs ofert będzie zobowiązany wpłacić wadium jako zabezpieczenie w kwocie 1 000 zł na konto Zobacz kontakt37 1020 238 Zobacz kontakt4 0000 9702 0250 2094 w razie nieuiszczenia w/w kwoty oferta nie zostanie rozpatrzona.


SYNDYK INFORMUJE O SPRZEDAŻY DZIAŁKI
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Syndyk Jakub Taborski masy upadłości sygn.akt VIII GUp 462/18 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Środmieścia w Krakowie - VIII Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych sprzeda;

Udział wynoszący 32/36 części prawa własności działki nr 462/18 o pow. 0,4700ha położoną w miejscowości Żarki, gmina Libiąż. Obszar o niskim stopniu zurbanizowania. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny otwarte, użytkowane rolniczo lub odłogowane. Pojedyncze budynki mieszkalne w odległości ok 300 m. Nieruchomość położona w obszarze zalewowym rzeki Wisły. Brak drogi dojazdowej. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków grunt sklasyfikowany jako klasoużytek RIIIb - 0,19ha i ŁIII - 0,28ha.

Nieruchomość gruntowa objęta jest księga wieczystą KR1E/ Zobacz kontakt00015925/0.

Cena sprzedaży wynosi 11 440 zł

_________________________
KONTAKT:
SYNDYK JAKUB TABORSKI
Zobacz kontakt693 380 455
ul. Sądowa 4B, 32-500 ChrzanówWięcej ofert znajdziesz na naszej stronie www.polnoc.pl

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny.
Przedstawione wizualizacje i grafiki mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, ułatwiający zorientowanie się w ogólnym wyglądzie oferowanej nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie wraz z jego elementami jest własnością Północ Nieruchomości Sp z o.o. lub podmiotu współpracującego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody Północ Nieruchomości Sp z o.o. lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

Niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEBKontakt:
Numer telefonu: Zobacz kontakt514-123-420
Adres email: Zobacz kontaktmduda@polnoc.pl
Numer licencji pośrednika: 7355

Oceń ofertę


0


122 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

 

 

Super Oferta

Dom na sprzedaż Płaza (woj....

Dom na sprzedaż Płaza (woj....

Płaza (woj. Małopolskie) 
Super oferta: / poprzednia następna

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

 

 

Deweloperzy

);