Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Działki, Rawa Mazowiecka

Działki na wynajem Rawa Mazowiecka (woj. Łódzkie)

Lokalizacja:

Rawa Mazowiecka, , ul.

Powierzchnia:

228502 m2

Cena:

16 000 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Łódzkie, Rawa Mazowiecka
typ obiektu:
działka na wynajem
cena:
16 000 zł
powierzchnia:
228502 m2
numer ogłoszenia:
1761/3186/OGW
data dodania:
24-06-2020
data modyfikacji:
24-06-2020
jakość wypełnienia oferty:
86%

Szczegóły oferty

GG.I.6845.1.3.2020.MS

Zarząd Powiatu Rawskiego

O g ł o s z e n i e o pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu dzierżawę gruntów Powiatu Rawskiego
Lp.


Numer i pow.

działki

wg EGiB


Pow. gruntu

do

oddania w dzierżawę


Oznaczenie

księgi

wieczystej


Położenie

nieruchomościOpis nieruchomości

i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Miasta Rawa Mazowiecka


Termin i sposób zagospodarowania

nieruchomości

Czynsz roczny z tytułu dzierżawy –

w zł

stawka wywoławcza

1

2

3

4

5

6

7

8
1


nr 61/2


pow.

0,0575ha
0,0575 haLD1R

Zobacz kontakt00040929/8

Obręb 6 miasta

Rawa Mazowiecka

przy ul. Osada Dolna

Działka stanowi własność Powiatu Rawskiego. Ma kształt trójkąta i z działka nr 63/2 stanowi jeden kompleks.

Posiada użytek RV na całej powierzchni.

Wykorzystywana było rolniczo. Przeznaczenie w planie miejskim : 6.04.R/B tereny rolne stanowiące rezerwę docelowych terenów budowlanych.


Termin zagospodarow. :od 01.09.2020

do 31.08.2023

Sposób zagospodarow. :


rolnicze wykorzystanie16.0002


nr 63/2


pow.

5,5575ha5,5563 ha


LD1R/

Zobacz kontakt00040929/8

Obręb 6 miasta

Rawa Mazowiecka

przy ul. Osada Dolna

Działka stanowi własność Powiatu Rawskiego. Ma kształt wydłużonego półokręgu. Sąsiaduje z działką 61/2 i stanowią jeden kompleks.

Posiada użytek RV na powierzchni 5,1649ha i RVI na powierzchni 0,3926 ha.

Wykorzystywana była rolniczo.. Przeznaczenie w planie miejskim : 6.04.R/B tereny rolne stanowiące rezerwę docelowych terenów budowlanych.3


nr 126


pow. 17,2364ha17,2364 haLD1R/

Zobacz kontakt00040999/8

Obręb 6 miasta

Rawa Mazowiecka

przy ul. Osada Dolna

Działka stanowi własność Powiatu Rawskiego. Ma kształt nieregularnego prostokąta.

Posiada użytek RV na powierzchni 15,1829 ha i RVI na powierzchni 2,0535 ha .

Wykorzystywana była rolniczo przez dotychczasowego dzierżawcę. Przeznaczenie w planie miejskim :6.09.R.RL.WW tereny rolne, leśne i urządzeń zaopatrzenia w wodę.1. Przetarg ustny na dzierżawę gruntu (o łącznej powierzchni 22,8502 ha) odbędzie się w dniu 03.08.2020r. (poniedziałek) w budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy Pl.Wolności 1, sala 112 (na piętrze) o godzinie 12:00.

2. Wadium (w pieniądzu w walucie polskiej) wnieść należy w kwocie 1.600 zł przelewem z rachunku uczestnika na konto Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej nr rachunku Zobacz kontakt05 9291 0001 Zobacz kontakt0056 5958 2000 0030 w terminie do 28.07.2020r. (wtorek), z dopiskiem w tytule przelewu ”Dzierżawa gruntów ”.

3. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień zaksięgowania kwoty na wskazanym rachunku.

4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zawarcia umowy dzierżawy.

5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy.

6. Ostateczna wysokość czynszu rocznego netto (kol. 8) zostanie ustalona w przetargu. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% jeżeli zwycięzca nie jest rolnikiem lub w przypadku rolnika, który jest czynnym podatnikiem VAT w związku z prowadzoną działalnością rolniczą.

7. Czynsz z tytułu dzierżawy wnosi się z góry, za rok dzierżawy (12 miesięcy), w ciągu 14 dni od otrzymania faktury od wydzierżawiającego.

8. Zasady aktualizacji opłat z tytułu dzierżawy: Aktualizacja czynszu nastąpi raz w roku, przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski". Pierwsza aktualizacja w roku 2021 (wskaźnikiem za 2020), zostanie uwzględniona w wystawionej fakturze.

9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wniosły wadium.

10. Uczestnik przetargu zobowiązany będzie do okazania dowodu tożsamości i złożenia oświadczania związanego z VAT .

11. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Postąpienie wynosi 500 zł.

12. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni, od dnia zamknięcia przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Zarządu Powiatu Rawskiego.

13. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

14. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację:

a) na stronie internetowej powiatu rawskiego www.powiatrawski.pl;

b) w Biuletynie Informacji Publicznej;

c) tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej,

d) w prasie ogólnopolskiej Monitorurzędowy.pl

15. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu uzyskać można w pokoju nr 4 w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, Pl. Wolności 1 lub pod nr telefonu Zobacz kontakt46 814-27-45 wew. 18 lub 19.Starosta Józef Matysiak Wicestarosta Jacek OtulakKontakt:
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
tel: Zobacz kontakt46 814-27-45 wew. 19 lub 18
Zobacz kontaktstarostwo@powiatrawski.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEBKontakt:
Numer telefonu: Zobacz kontakt46 814-27-45 wew. 19 lub 18
Adres email: Zobacz kontaktstarostwo@powiatrawski.pl

Oceń ofertę


0


1169 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Super Oferta

Super oferta: / poprzednia następna

 

 

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna najmu

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy

);