Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Działki, Prudnik

Działki na sprzedaż Prudnik (woj. Opolskie)

Lokalizacja:

Prudnik, , ul.

Powierzchnia:

22402 m2

Cena:

1 343 895 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Opolskie, Prudnik
typ obiektu:
działka na sprzedaż
cena:
1 343 895 zł
powierzchnia:
22402 m2
media:
gaz
numer ogłoszenia:
248/3088/OGS
data dodania:
16-06-2020
data modyfikacji:
16-06-2020
jakość wypełnienia oferty:
96%

Szczegóły oferty

Działka Przemysłowa Prudnik powierzchnia 22402m2
Do sprzedania działki usługowo przemysłowe zlokalizowane w Prudniku
Powierzchnia łączna działek : 22402m2
Cena 1 344000,00zł
Adres Nieruchomości
ul. Przemysłowa
48-200 Prudnik
50°20 09.3"N 17°34 16.5"E
50.335921, 17.571246

Zrób sobie wirtualny spacer:
https://share.spotbrowser.com/284df Zobacz kontakt686-9f34-457 Zobacz kontakt9-8953-52f52f6f8bf2-2814?lang=pl?

Link do filmu na YouTube : https://youtu.be/6webFMgpI94

Działka położona w bezpośredniej bliskości ronda na ul. Nyskiej w Prudniku, pomiędzy ul. Nyską i Prężyńską bezpośrednio przy DK 41 prowadzącej z Nysy do Trzebiny o dalej do Czech
Działki przy ul. Przemysłowej posiadają dwa wjazdy od ul. Nyskiej oraz Prężyńskiej przy której obecnie powstają inwestycje związane z rozwojem Podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
Doskonała lokalizacja pod działalność usługowo przemysłową, z racji położenia bezpośrednio przy Podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, działki nadają się praktycznie pod każdą działalność gospodarczą, którą jest ujęta na Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego symbolem „C21UP,S” –
„UP –

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika teren jest ujęty na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem:

„C21UP,S” –

„UP - tereny obiektów i urządzeń wytwórczości usługowej, przemysłowej i związanej infrastruktury technicznej. Dopuszczalna lokalizacja handlu w tym hurtowego, zaplecz administracyjno - technicznych, socjalnych i szkoleniowych oraz zieleni urządzonej (w tym zieleni izolacyjnej). Ustala się następujące warunki ich zabudowy i zagospodarowania:

a) architektura zabudowy współczesna; wysokość zabudowy do 12,0 m mierząc najwyżej położonych podstawowych elementów budynku (kalenica, szczyty i krawędzie ścian zewnętrznych itp.), zaleca się dachy płaskie z wewnętrznym systemem odprowadzania wód opadowych,

b) wyklucza się inwestycje zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko;

c) dopuszcza się inwestycje zaliczone do przedsięwzięć, dla których może być wymagane sporządzenie stosownego raportu; inwestycje te podlegają postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, które winny określić przedsięwzięcia techniczne eliminujące lub ograniczające oddziaływanie na środowisko do wartości normowych,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy przyjąć zgodnie z rysunkiem planu,

e) kolorystyka - pokrycie dachu w kolorach: szarym lub czerwonym; ściany - kolory pełne o ograniczonej ilości, dostosowane do wymogów kolorów firmowych użytkownika; drewniane elementy ścian i konstrukcji w kolorze naturalnym lub ciemnobrązowym; kamienne elementy w kolorach naturalnych,

f) zagospodarowanie terenu winno uwzględnić parking dla korzystających z usług i dla pracowników; powierzchnia parkingu nie może zajmować mniej niż 5% powierzchni terenu,
g) dopuszczalna realizacja ogrodzeń o pełnym wypełnieniu i o wysokości do 2,0 m,

h) część zabudowana działki inwestycyjnej nie może przekroczyć 80%, a zieleń urządzona stanowić winna od 10 do 15 % jej ogólnej powierzchni,

i) docelowo teren przewidziany do uzbrojenia w sieć elektroenergetyczną kablową N/N i SN, sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjną i gazową,

j) gospodarkę cieplną prowadzić w oparciu o niskoemisyjne źródła ciepła,

k) gospodarkę ściekami przemysłowymi i bytowo-gospodarczymi prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalizując ich ilość i zapewniając zachowanie norm jakości wód,

l) wody deszczowe odprowadzić po ich podczyszczeniu do kanalizacji deszczowej, a w przypadku braku możliwości takiego odprowadzenia stosować wewnętrzne systemy ich gromadzenia zapewniające zgodność stanu gospodarki ściekowej z przepisami szczególnymi,

m) dopuszcza się prowadzenie handlu detalicznego jeżeli nie ma innych zakazów wynikających z unormowań technologicznych lub branżowych. n) dopuszczalne wtórne podziały terenów oraz ich scalenia,

o) dopuszcza się lokalizację lokalu (lokali) mieszkalnego właściciela obiektu lub właściwych służb zakładu,

p)nakazuje się przyjąć wskaźnik intensywności zabudowy od 0,6 do 0,8, a powierzchnia biologiczna powinna wynosić min. 15 % ogólnej powierzchni.

” „S - tereny obiektów i urządzeń składów i magazynów. Dopuszczalna lokalizacja zaplecz administracyjno - technicznych i socjalnych oraz zieleni urządzonej. Ustala się następujące warunki ich zabudowy i zagospodarowania:
a) architektura zabudowy współczesna; wysokość zabudowy do 12,0 m mierząc najwyżej położonych podstawowych elementów budynku (kalenica, szczyty i krawędzie ścian zewnętrznych itp.), zaleca się dachy płaskie z wewnętrznym systemem odprowadzania wód opadowych,
b) dopuszcza się inwestycje zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie stosownego raportu; inwestycje te podlegają postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, które winny określić przedsięwzięcia techniczne eliminujące lub ograniczające oddziaływanie na środowisko do wartości normowych,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy przyjąć zgodnie z rysunkiem planu,

d) kolorystyka - pokrycie dachu w kolorach: szarym lub czerwonym; ściany - kolory pełne o ograniczonej ilości, dostosowane do wymogów kolorów firmowych użytkownika; drewniane elementy ścian i konstrukcji w kolorze naturalnym lub ciemnobrązowym; kamienne elementy w kolorze naturalnym,

e)zagospodarowanie terenu winno uwzględnić parking dla korzystających z usług i dla pracowników; powierzchnia parkingu nie może zajmować mniej niż 5% powierzchni terenu,

f) dopuszczalna realizacja ogrodzeń o pełnym wypełnieniu i o wysokości do 2,0 m,

g) nakazuje się wskaźnik intensywności zabudowy przyjąć od 0,6 do 0,9, a powierzchnię biologicznie czynna min.15%,

h) docelowo teren przewidziany do uzbrojenia w sieć elektroenergetyczną kablową N/N i SN, sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjną i gazową,

i) gospodarkę cieplną prowadzić w oparciu o niskoemisyjne źródła ciepła,

j) gospodarkę ściekami przemysłowymi i bytowo-gospodarczymi prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalizując ich ilość i zapewniając zachowanie norm jakości wód,

k) wody deszczowe odprowadzić po ich podczyszczeniu do kanalizacji deszczowej, a w przypadku braku możliwości takiego odprowadzenia stosować wewnętrzne systemy ich gromadzenia zapewniające zgodność stanu gospodarki ściekowej z przepisami szczególnymi,

l) dopuszcza się prowadzenie handlu hurtowego i detalicznego w zakresie towarów składowanych lub magazynowanych.

m) dopuszczalne wtórne podziały terenów oraz ich scalenia.”

Zapraszam do szczegółowego zapoznania się z ofertą.

Cena nieruchomości podlega indywidualnym negocjacjom.

Zapraszam serdecznie do prezentacji nieruchomości

Oferta współpracy dla Agentów Nieruchomości – prezentowana bądź inna nieruchomość jest interesująca, zadzwoń i zapytaj o warunki współpracy.

KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI ( 0% PROWIZJI )
PROWIZJĘ POŚREDNIKA POKRYWA TYLKO WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI.

Więcej informacji dla zainteresowanych -szczegóły oferty:

Dariusz Karpisz (Państwowa licencja zawodowa nr 19541)
tel.: + Zobacz kontakt48 502 677 353
tel.:+ Zobacz kontakt48 572 232 121
RE/MAX PLUS
45-011 Opole
ul. Koraszewskiego 7-9

NIKT NA ŚWIECIE NIE SPRZEDAJE WIĘCEJ NIERUCHOMOŚCI NIŻ RE/MAX

Informacje przekazane przez agenta / właściciela biura uważana jest za dokładną i rzetelną ale nie jest gwarantowana i powinna być niezależnie zweryfikowana
W przypadku tej oferty wynagrodzenie naszego biura pokrywa właściciel nieruchomości.

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEBKontakt:
Numer telefonu: Zobacz kontakt572 232 121
Adres email: Zobacz kontaktdariusz.karpisz@remax-polska.pl
Numer licencji pośrednika: 19541

Oceń ofertę


0


62 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Super Oferta

Dom na sprzedaż Płaza (woj....

Dom na sprzedaż Płaza (woj....

Płaza (woj. Małopolskie) 
Super oferta: / poprzednia następna

 

 

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy

);