Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Działki, Bukowo

Działki na sprzedaż Bukowo (woj. Opolskie)

Lokalizacja:

Bukowo, , ul.

Powierzchnia:

200 m2

Cena:

1 272 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Opolskie, Bukowo
typ obiektu:
działka na sprzedaż
cena:
1 272 zł
powierzchnia:
200 m2
numer ogłoszenia:
27276/3186/OGS
data dodania:
27-07-2020
data modyfikacji:
27-07-2020
jakość wypełnienia oferty:
86%

Szczegóły oferty

Murów, dnia 24 lipca 2020 rokuOGŁOSZENIE


Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) i § 6 oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)


WÓJT GMINY MURÓW
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:

L.p.

Nr działki/

km.

Nr KW

Pow.

m2

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wartość sprzedaży

zł [brutto]

1.

553/204

km.1

OP1U/ Zobacz kontakt00049204/5

200

Bukowo

Działka gruntowa niezabudowana, położona w pośredniej strefie wsi w sąsiedztwie zabudowań o funkcji mieszkaniowej, jednorodzinnej, zagrodowej, gospodarczej oraz pól uprawnych z ograniczonym dostępem do obiektów handlowo-usługowych czy użyteczności publicznej. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej utwardzonej od ul. Wiejskiej. Działka niezagospodarowana, nadająca się do powiększenia działki sąsiedniej z możliwością uzbrojenia w energię elektryczną i wodę. Działka o kształcie regularnym, wydłużony prostokąt. Teren jest równy i płaski. Opis użytków wg ewidencji gruntów i budynków: dr – 0,0200 [ha].Od 1 stycznia 2003 roku brak planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Bukowo . W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murów działka oznaczona jest symbolem:

„MN” – co oznacza teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

1 272,00 złNieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami i zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

Przetarg odbędzie się 24 sierpnia 2020 roku o godz. 11:00 w tymczasowej siedzibie Urzędu Gminy Murów- Zagwiździe, ul. Lipowa 68.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu (druk dostępny na miejscu w urzędzie). Wadium w wysokości 130,00 zł może być wniesione w pieniądzu - do dnia 20 sierpnia 2020 roku na konto bankowe Urzędu Gminy Murów – Bank Spółdzielczy Łubniany Nr Zobacz kontakt21 8897 000 Zobacz kontakt4 2001 0006 0163 0003. Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabywanej nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wpłacone wadium przechodzi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu (na rachunek bankowy uczestnika przetargu), jednak nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu winni:

- posiadać dowód wpłaty wadium,

- legitymować się dowodem osobistym,

- osoby fizyczne biorące udział w przetargu mogą być reprezentowane przez pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwo, dowód osobisty osoby reprezentującej podmiot,

- w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich pod warunkiem przedłożenia zgody małżonki/a (potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo) na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wartość uiszczonego skutecznie wadium, przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje dot. przetargu na ww. nieruchomość można uzyskać tymczasowej siedzibie Urzędu Gminy Murów- Zagwiździe, ul. Lipowa 68 lub telefonicznie (77) 42 14 034, kom. + Zobacz kontakt48 508 670 872.

Wójt Gminy Murów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Wójt

/-/ Michał GoleniaKontakt:
Urząd Gminy Murów
tel: (77) 42 14 034 wew. 119
Zobacz kontaktug@murow.pl


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEBKontakt:
Numer telefonu: (77) 42 14 034 wew. 119
Adres email: Zobacz kontaktug@murow.pl

Oceń ofertę


0


59 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Super Oferta

Dom na sprzedaż Płaza (woj....

Dom na sprzedaż Płaza (woj....

Płaza (woj. Małopolskie) 
Super oferta: / poprzednia następna

 

 

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy

);