Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Dom, Inowrocław, Mątwy

Dom na sprzedaż Inowrocław (woj. Kujawsko-Pomorskie), Mątwy

Lokalizacja:

Inowrocław, Mątwy, ul.

Powierzchnia:

300.00 m2

Cena:

330 000 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Kujawsko-Pomorskie, Inowrocław, Mątwy
typ obiektu:
dom na sprzedaż
cena:
330 000 zł
pokoi:
13
powierzchnia:
300.00 m2
numer ogłoszenia:
55297/5210
data dodania:
04-06-2019
data modyfikacji:
12-10-2019
jakość wypełnienia oferty:
100%

Szczegóły oferty


Dom 300m2, 13 pokoi, w skanie do kapitalnego remontu.

Budynek posadowiony jest na działce o powierzchni 4988m2.

Działka z planem zagospodarowania przestrzennego z oznaczeniem 1MN - tereny zabudowy jaenorodzinnej.

Działka uzbrojona:
- prąd - TAK
- woda - TAK
- kanalizacja - w granicy działki
- gaz - zgodnie z informacją z PGNiG do końca 2019roku.

Wymiary działki
ok. 22m x 227m

Wyciąg z planu zagospodarowania:

1) przeznaczenie terenów
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, (wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa), tereny z niezbędnymi urządzeniami i przyłączami infrastrukturytechnicznej, określone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) usytuowanie budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, z zachowaniem przepisów dotyczących odległości od granic i od innych budynków,
b) istniejące zagrody mogą być uzupełniane o niezbędne budynki i urządzenia
docelowo teren zagród adaptowany pod zabudowę jednorodzinną,
c) garaż i część gospodarcza może być połączona z budynkiem mieszkalnym lub budowana jako budynek wolno stojący parterowy,
d) w budynku mieszkalnym lub części gospodarczej istnieje możliwość wprowadzenia usług nieuciążliwych,
e) przy sprzedaży działek i zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić dostęp gestora do istniejących urządzeń infrastruktury technicznej,
f) do poszczególnych obiektów należy zapewnić dojazd pożarowy i dostęp do wody do zewnętrznego gaszenia pożaru

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
należy pozostawić co najmniej 40% powierzchni terenu biologicznie czynnego, niezabudowanegoi nieutwardzonego z zachowaniem istniejącej zieleni

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
a) teren stanowiska archeologicznego, objęty strefą
W2 zgodnie z
7 pkt 4,
b) wszelka działalność inwestycyjna remontowo-rozbiórkowa budynków i terenu zgodnie z przepisami odrębnymi

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej
nie ustala się

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:
a) zachować nieprzekraczalną linie zabudowy,
b) wysokość budynków nad poziomem terenu liczona do najwyższego punktudachu z urządzeniami na dachu do 15,0 m
wysokość inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) dachy płaskie, dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci
do 90 %,
d) szerokości elewacji frontowej budynku nie ustala się, a odległość budynku od granicy działki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) intensywność zabudowy
od 0,10 do 0, 50, f) w granicach poszczególnych działek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejnależy przyjąć minimum 1 garaż i 1 miejsce postojowe na samochód osobowy oraz 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni usługowej

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takżenarażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
a) teren położony jest poza terenem górniczym, w odległości powyżej dwóchkilometrów od granicy złoża,
b) teren położony jest poza terenem narażonym na niebezpieczeństwo powodzi,
c) teren położony jest poza terenem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
nie dotyczy

9) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
prowadzona na terenie działalność musi być zgodna z przepisami obowiązującymi na dzień realizacji zamierzenia inwestycyjnego

10) zasady obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej: a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych na warunkach zarządcy drogi, b) zasady obsługi infrastrukturą techniczną według zasad obsługi określonych
7 pkt 10

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów
do czasu zainwestowania zgodnie z planem teren należy użytkować w sposób dotychczasowy

12) stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.
ZAPRASZAM NA PREZENTACJE !!!
W rozumieniu prawa wszystkie informacje zawarte w tej ofercie przygotowane są na podstawie informacji otrzymanych od właściela nieruchomości - Agent prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności ze stanem faktycznym.

Bezpłatnie pomagamy w uzyskaniu kredytu (27 banków do dyspozycji) na zakup tej lub innej nieruchomości. Więcej szczegółowych informacji, dodatkowe zdjęcia oraz inne podobne nieruchomości są dostępne na naszej stronie internetowej indepro.pl.
ZADZWOŃ I ZOBACZ z Doradcą, tel. + Zobacz kontakt48 725 616 151,
INDEPRO - ogólnopolska sieć agencji nieruchomości. Jesteśmy nowoczesną organizacją profesjonalistów rynku nieruchomości. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie pośrednictwa nieruchomości i obsługi transakcji. Wyróżnia nas skuteczność w działaniu i skupienie na realizacji potrzeb naszych klientów. Dzięki doświadczeniu, zaangażowaniu i miłej atmosferze w 100% zrealizujemy Twoje oczekiwania. Posiadamy największą liczbę zadowolonych klientów i listów referencyjnych.
POKOJE:


Informacje dodatkowe:
KUCHNIA:

ŁAZIENKA:


Kontakt do agenta:
Marcin Modrzyński
+ Zobacz kontakt48 725 616 151
Zobacz kontaktmarcin.modrzynski@indepro.pl

Oceń ofertę


0


180 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

Super Oferta

Osiedle pod Pomnikiem

Osiedle pod Pomnikiem

Wieliczka, ul. Winnicka 
Super oferta: / poprzednia następna

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

INDEPRO NIERUCHOMOŚCI

INDEPRO NIERUCHOMOŚCI

88-100 Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 17H

telefonpokaż kontakt

Telefon: 52 351 5325,

Adres e-mail: kontakt@indepro.pl

Strona www: www.indepro.pl

Prześlij mi kopię e-maila

Powiadamiaj mnie o podobnych ofertach

Wyrażam zgodę na otrzymywanie elektronicznego biuletynu KRN.pl. oraz na przetwarzanie moich danych osobowych ( regulamin ) w celach marketingowych przez KRN media sp. z o.o.i spółki powiązane oraz partnerów handlowych.

 

 

Komentarze (0)

Pokaż wszystkie komentarze (0)

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

Deweloperzy

);