Prosimy, odblokuj wyświetlanie reklam w naszym serwisie, są one związane z rynkiem nieruchomości.
To dzięki nim masz darmowy dostęp do naszych treści.

Z pozdrowieniami zespół KRN.pl :)


telefon

wiadomość

mapa

Dom, Jawiszowice

Dom na sprzedaż Jawiszowice (woj. Małopolskie)

Lokalizacja:

Jawiszowice, , ul.

Powierzchnia:

162.00 m2

Cena:

135 053 zł

Dane szczegółowe

lokalizacja:
Małopolskie, Jawiszowice
typ obiektu:
dom na sprzedaż
cena:
135 053 zł
pokoi:
5
ilość pięter w budynku:
2
powierzchnia:
162.00 m2
media:
prąd
numer ogłoszenia:
36496/3877/ODS
data dodania:
02-07-2020
data modyfikacji:
13-05-2021
jakość wypełnienia oferty:
100%

Szczegóły oferty

SYNDYK OGŁASZA DRUGI KONKURS OFERT

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE OFERT:

OGLĘDZINY NIERUCHOMOŚCI ODBĘDĄ SIĘ 16.06.2021r o godzinie 11.
Z uwagi na sytuację epidemiczną prosimy o potwierdzenie przez osoby zainteresowane swojej obecności telefonicznie pod numerem Zobacz kontakt693 380 455.

Sporządzenie oferty, która winna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta Konkursowa - Sygn. akt – I GUp 306/19 i dostarczona lub wysłana listownie do dnia 30.06.2021r, na adres Biuro Syndyka Jakuba Taborskiego w Chrzanowie (32-500), ul. Sądowa 4B, przy czym za datę złożenia oferty nadanej w formie przesyłki listowej uważa się datę jej nadania w placówce pocztowej.

Otwarcie ofert i wybór oferenta odbędzie się 12.07.2021r., godz. 10:00, w biurze Syndyka.

Oferta pisemna powinna zawierać:
1.Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych) lub nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2.Oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy oferta w tym nr księgi wieczystej,
3.Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto),
4. Potwierdzenie wpłaty wadium jako zabezpieczenia w kwocie 5 000 zł na konto PKO BP Zobacz kontakt37 1020 238 Zobacz kontakt4 0000 9702 0250 2094 (w razie nieuiszczenia w/w kwoty oferta nie zostanie rozpatrzona).
5.Określenie sposobu zapłaty (zapłata gotówką lub finansowanie z kredytu bankowego),
6.Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży,
8.Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
9.Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia,
10.Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie jest:
a)Syndykiem lub Sędzią-Komisarzem,
b)Przedstawicielem upadłego,
c)Małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych pod listą a-b
---------------------------------------------------------
Konkurs ofert nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunków określonych postanowieniem. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu przetargowego. Zastrzega się termin czterech miesięcy do zawarcia umowy notarialnej, liczony od momentu wyboru oferenta. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte. Wydanie przedmiotu umowy nabywcy nastąpi w dniu podpisania umowy przenoszącej własność.

Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, jak również jego odwołanie bez podania przyczyn. Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Cena zbycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcia umowy sprzedaży, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku bankowego, istnieje możliwość finansowania nieruchomości z kredytu bankowego, zapłata ustalona zostanie w drodze procesu kredytowego z Syndykiem.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności, w tym opłaty notarialne, opłaty związane z wpisami w księgach wieczystych, podatki i inne ponosi nabywca. Kancelaria Notarialna obsługująca sprzedaż zostanie wskazana przez Syndyka.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Warunki sprzedaży:
- kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wysokość ceny,
- wyznacza się wpłatę wadium jako instrumentu zabezpieczającego w kwocie 5 000 zł na Konto Zobacz kontakt37 1020 238 Zobacz kontakt4 0000 9702 0250 2094 w przypadku zwrotu wadium - zwrot nastąpi na konto z którego dokonano wpłaty w terminie 7dni roboczych.
- cena wywoławcza jest równa oszacowanej wartości rynkowej nieruchomości sprzedaży,
- nie dopuszcza się sprzedaży przedmiotu poniżej ceny wywoławczej,
- walutą transakcji jest pieniądz polski,
- cała cena sprzedaży powinna zostać wpłacona przed przeniesieniem na nabywcę własności przedmiotu, a w przypadku finansowania zakupu z kredytu bankowego dopuszcza się uruchomienie kredytu po podpisaniu umowy przenoszącej własność,
- koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości kupujący,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Syndyk Jakub Taborski masy upadłości sygn.akt VIII GUp 306/19 Sądu Rejonowego w Kielcach - V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych sprzeda nieruchomości objęte księgami wieczystymi nr KR1E/ Zobacz kontakt00045544/6 i KR1E/ Zobacz kontakt00046750/0.

Udział 1/2 w działce nr 339/4 o pow. 0,0531ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Pocztowej 67A w Jawiszowicach. Działka o kształcie nieregularnym. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Pocztowej poprzez ustanowioną służebność gruntową (nieodpłatne prawo służebności drogi po działce 339/5 na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki 339/4 od strony Pocztowej) oraz poprzez udział 1/6 części o pow. 0,0150ha (ul. Astrów). Na działkę wykonane są zjazdy od ul. Pocztowej i ul. Astrów. Teren wokół budynku zagospodarowany. Teren nieruchomości ogrodzony. Słupy ogrodzeniowe stalowe, przęsła ogrodzeniowe z drewna. Media: prąd, woda, kanalizacja (bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne).


BUDYNEK MIESZKALNY

Budynek mieszkalny jednorodzinny z 2006r, wykonany w technologii tradycyjnej, w zabudowie wolnostojącej. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne (parter i poddasze użytkowe), brak podpiwniczenia. Fundamenty: żelbetowe, ściany zewnętrzne: murowane z pustaka na zaprawie cementowo - wapiennej. Ściany wewnętrzne: murowane z pustaka na zaprawie cementowo - wapiennej. Stropy: żelbetowe. Dach: konstrukcja z drewna, dwuspadowy, pokrycie dachu stanowi dachówka betonowa. Rynny i rury spustowe z PCV. Elewacja: styropian + tynk akrylowy. Stolarka: okna z drewna, drzwi wejściowe z drewna, drzwi wewnętrznej płycinowe. Instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacja, c.o. (kocił na paliwa stałe).

STANDARD WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU

Kondygnacja parteru: pokoje: na podłogach panele podłogowe, na ścianach tynk malowany farbą emulsyjną.
Przedpokój: na podłodze panele podłogowe, na ścianach tynk malowany farbą emulsyjną.
Kuchnia: na podłodze glazura, na ścianach glazura w obrębie zabudowy kuchennej, w pozostałej części tynk malowany farbą emulsyjną.
Łazienka: na podłodze glazura, na ścianach w części glazura, w pozostałej części tynk malowany farbą emulsyjną.
Pomieszczenie gospodarcze: na podłodze glazura, na ścianach tynk malowany farbą emulsyjną.
Garaż: na podłodze posadzka betonowa, na ścianach tynk malowany farbą emulsyjną.
Kotłowania : na podłodze posadzka betonowa, na ścianach tynk cementowo - wapienny, brak malowań.

Kondygnacja poddasza użytkowego: pokoje: na podłogach panele podłogowe, na ścianach tynk malowany farbą emulsyjną.
Kuchnia: na podłodze glazura, na ścianach glazura w obrębie zabudowy kuchennej, w pozostałej części tynk malowany farbą emulsyjną.
Łazienka: na podłodze glazura, na ścianach w części glazura, w pozostałej tynk malowany farbą emulsyjną.
WC: na podłodze glazura, na ścianach glazura.
Komunikacja: okładzina stopni glazura, na ścianach tynk malowany farbą emulsyjną.

UKŁAD FUNKCJONALNY

PARTER
pokój 1 - 12,40m2
pokój 2 - 21,51m2
przedpokój - 3,03m2
wiatrołap - 2,46m2
kuchnia - 6,01m2
łazienka - 3,53m2
pom. gospodarcze - 2,87
garaż - 20,41m2
kotłownia - 5,96m2

PODDASZE UŻYTKOWE
pokój 3 - 10,43m2
pokój 4 - 10,43m2
pokój 5 - 19,86m2
WC - 1,35m2
Łazienka - 9,17m2
Kuchnia - 10,59m2
Garderoba - 2,38m2
Przedpokój - 20,14m2

Klatka schodowa 9,41m2
Powierzchnia użytkowa - 162m2

Standard wykończenia budynku określa się jako podstawowy. Do wykończenia budynku użyto materiałów typowych wykazujący przeciętny stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego.

Oszacowana wartość 1/2 nieruchomości wynosi: 134 051 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieruchomość gruntowa objęta KW Nr KR1E/ Zobacz kontakt00046750/0 złożona jest z działki nr 393/4 o pow. 0,0150ha i położona jest w Jawiszowicach przy ul. Pocztowej i Astrów.

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 1/6 w części nieruchomości drogowej (dz.nr 393/4)- wynoszący 1002zł
-------------------------------------------------------------------------------------
Łączna wartość nieruchomości wynosi: 135 053 zł
-----------------------------------------------------------------
KONTAKT:
SYNDYK JAKUB TABORSKI
Zobacz kontakt693 380 455
ul. Sądowa 4B, 32-500 ChrzanówWięcej ofert znajdziesz na naszej stronie www.polnoc.pl

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny.
Przedstawione wizualizacje i grafiki mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, ułatwiający zorientowanie się w ogólnym wyglądzie oferowanej nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie wraz z jego elementami jest własnością Północ Nieruchomości Sp z o.o. lub podmiotu współpracującego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody Północ Nieruchomości Sp z o.o. lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

Niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEBKontakt:
Numer telefonu: Zobacz kontakt693-380-455
Adres email: Zobacz kontaktjtaborski@polnoc.pl
Numer licencji pośrednika: 7355

Oceń ofertę


5


1241 wydruk błąd schowek

Ostatnio przeglądane

 

 

Super Oferta

Dom na sprzedaż Płaza (woj....

Dom na sprzedaż Płaza (woj....

Płaza (woj. Małopolskie) 
Super oferta: / poprzednia następna

 

pobieranie

Pobierz wzór umowy

Umowa przedwstępna sprzedaży

wybierz plik do pobrania
doc pdf

 

 

Deweloperzy

);