Porady prawne Porady prawne

Inne

Jestem właścicielem domku jednorodzinnego, który nabyłem w 1995 roku na podstawie umowy darowizny od swoich rodziców będących użytkownikami wieczystymi. Ja też jestem użytkownikiem wieczystym. Czy przysługuje mi prawo do nabycia nieruchomości na wlasność?

Powołana przez Pana ustawa przewiduje, iż osoby fizyczne będące 26 maja 1990 r. (data tzw. komunalizacji, czyli przekazania przez Skarb Państwa własności nieruchomości) oraz w dniu wejścia w życie ustawy (tj. 24 października 2001 r.) użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi (dotyczy też ich następców prawnych) nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne, nabywają z mocy prawa własność tych nieruchomości. Zatem jeżeli Pana rodzice nabyli prawo wieczystego użytkowania przed 26 maja 1990 r. spełnia Pan wymogi formalne.

Dotychczas jednak nikt na podstawie nowych przepisów, zmodyfikowanych w lipcu 2003 r., nie został uwłaszczony, choćby ze względu na to, że rozporządzenie ministra skarbu państwa z 25 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników i współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości dopiero staje się obowiązującym prawem.

Wynika z niego, że decyzje potwierdzające uwłaszczenie nie będą na razie wydawane gdyż wcześniej muszą być sporządzone wykazy nieruchomości objętych uwłaszczeniem. Obowiązek ich sporządzenia ciąży na starostach, prezydentach miasta na prawach powiatu, gdy chodzi o nieruchomości będące własnością skarbu państwa, oraz na wójtach, burmistrzach, prezydentach miast, gdy chodzi o nieruchomości będące własnością gminy. Na sporządzenie ich mają oni 3 miesiące, licząc od wejścia w życie rozporządzenia. Muszą być zatem gotowe 17 marca 2004 r. Wykaz będzie wyłożony do publicznego wglądu w urzędzie gminnym, jeżeli dotyczy nieruchomości będących własnością gminy, albo w starostwie powiatowym, jeśli dotyczy nieruchomości należących do skarbu państwa, na 30 dni. Zainteresowani będą mogli zgłosić do niego zastrzeżenia. Nowe przepisy dają im na to 30 dni, licząc od upływu 30-dniowego okresu, przez który wykaz musi być wyłożony do publicznego wglądu. Zastrzeżenia mają być rozpatrywane niezwłocznie. W razie przyznania racji zgłaszającemu je dane z wykazu zostaną odpowiednio zmienione. O wszczęciu postępowania urząd ma zawiadomić zainteresowanych z własnej inicjatywy. Oczywiście już dziś użytkownicy wieczyści objęci uwłaszczeniem mogą występować o wydanie decyzji potwierdzających uzyskanie prawa własności, zwłaszcza że w nowych przepisach nie ma żadnego terminu, w którym to zawiadomienie powinno być wysłane. Nie jest też jasne, czy ma ono dotyczyć rozpoczęcia prac nad sporządzeniem wykazu, czy też postępowania zmierzającego do wydania decyzji o nabyciu przez danego użytkownika wieczystego nieruchomości na własność. Właścicielami te osoby staną się z mocy prawa z dniem, w którym taka decyzja stanie się ostateczna Znowelizowana wersja ustawy z 26 lipca 2003 r. ustala, iż wszystkie opłaty związane z uwłaszczeniem ponosi Skarb Państwa.

W powyższej sprawie Sejm do prac w komisjach skierował obecnie dwa nowe projekty ustaw. W jednym, będącym inicjatywą ustawodawczą Senatu, proponuje się uwłaszczenie wszystkich osób fizycznych, które są użytkownikami wieczystymi od co najmniej 10 lat. Dalej idący drugi przewiduje automatyczne uwłaszczenia wszystkich bez wyjątku użytkowników wieczystych i całkowite wyeliminowanie użytkowania wieczystego z systemu prawnego. Oba projekty nie mogą odebrać użytkownikom wieczystym uprawnień, które uzyskali na podstawie dotychczasowych przepisów.

2006-04-18

powrót do listy pytań do prawnika

Prezenter inwestycji

Super Oferta

Cystersów 26
Marine Hotel *****
Pasaż Fi
Casa Feliz
Villa sento
Sand Hotel ****
Oaza Bronowice
Kamienica Pilotów 29
Gryczana Gardens

Cystersów 26

Kraków, Grzegórzki, ul. Cystersów 

Marine Hotel *****

Kołobrzeg, ul. A. Sułkowskiego 

Pasaż Fi

Kraków, Podgórze, ul. Rzemieślnicza 

Casa Feliz

Kraków, Prądnik Biały, ul. Żabiniec 

Villa sento

Kraków, ul. Zbrojarzy 

Sand Hotel ****

Kołobrzeg, ul. Zdrojowa 

Oaza Bronowice

Kraków, Bronowice, ul. Stańczyka 

Kamienica Pilotów 29

Kraków, Prądnik Czerwony, ul. Pilotów 

Gryczana Gardens

Kraków, Prądnik Biały, ul. Gryczana 
Super oferta: / poprzednia następna

Strony regionalne - województwa

dolnośląskielubelskiełódzkiemazowieckiepodkarpackiepomorskieświetokrzyskiewielkopolskiekujawsko-pomorskielubuskiemałopolskieopolskiepodlaskieśląskiewarminsko-mazurskiezachodniopomorskie

Wybrane nieruchomości

mieszkania na sprzedaż w Poznaniumieszkania na sprzedaż w Krakowiemieszkania na sprzedaż w Warszawiemieszkania na sprzedaż w Wrocławiumieszkania na sprzedaż w Gdańskudomy na sprzedaż w Poznaniudomy na sprzedaż w Krakowiedomy na sprzedaż w Warszawiedomy na sprzedaż w Wrocławiudomy na sprzedaż w Gdańskumieszkania do wynajęcia Krakówmieszkania do wynajęcia Warszawamieszkania do wynajęcia Poznańmieszkania do wynajęcia Wrocławmieszkania do wynajęcia Gdyniamieszkania do wynajęcia Gdańskmieszkania do wynajęcia Łódźhale i magazyny na wynajemdomy na zamianęmieszkania na zamianędomy na sprzedaż powiat Jarocińskidomy na wynajem powiat M. Ostrołękamieszkania na sprzedaż gmina M. Białystokmieszkania na sprzedaż gmina Ropadomy na sprzedaż w Bartnikachmieszkania na wynajem w Bocianachdomy na wynajem w Starej Jedlance

Producenci

Farby Śnieżka